Baccalaureus artium in Musiek BA (Musiek)

Minimum vereistes

Matrieksertifikaat

Teorie – Graad 5

Prakties – Graad 7

Programduur:

Drie jaar

Vir wie?

Hierdie graad is hoofsaaklik ontwerp om voorsiening te maak vir studente met ‘n wyer belangstelling in die geesteswetenskappe. Dit sluit tale, sielkunde en wiskunde in.

Wat behels die BA-kursus in Musiek?

Die BA (Musiek) sal studente met ‘n omvattende musiekagtergrond akkomodeer, en sluit vakke in soos Praktiese Musiekstudie, Musiekwetenskap, Musiekteorie, Onderwysmetodiek en keusemodules uit die Geesteswetenskappe wat in lyn is met die student se belangstellings (kies uit English Studies, Xhosa, Afrikaans-Nederlands, Frans, Duits, Sielkunde en Wiskunde).

Twee van hierdie BA-vakke word vir die eerste jaar vereis, waarvan een tot op tweede- of derdejaar vlak geneem moet word.

Alle vakkombinasies is onderworpe aan roostermoontlikhede.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Van watter ensembles sal ek deel wees ?

ENSEMBLES

Watter konserte sal ek bywoon?

Die departement bied vir studente ‘n verskeidenheid optree-geleenthede, soos Middaguurkonserte of Voorspeelklasse. Studente word ook aangemoedig om soveel as moonlik Endler Konsertreeks-konserte by te woon en om kennis te neem van die breër kulturele lewe.  

Skakel na Konserte-webblad hier

Kliek hier om meer uit te vind oor die akademiese modules wat in hierdie program aangebied word.

Navrae:

Programkoördineerder: Leonore Bredekamp Tel. 021 808 2176 E-pos: lbrede@sun.ac.za

Kliek hier: http://www.maties.com/apply.html om jou aansoekproses by die Universiteit Stellenbosch te begin, of skakel navrae by 021 808 4515. ‘n Aansoekfooi is betaalbaar by registrasie.

Oudisiedatums:  Saterdag, 17 Junie 2023 and Saterdag 12 Augustus 2023

Hoe skeduleer ek ‘n oudisie?

Nadat jy aanlyn aansoek gedoen het en al die nodige dokumentasie ontvang is, word jou aansoek geprosesseer en aan die Departement Musiek gestuur. Yolanda Botha is die oudisie koördineerder en sal jou dan via e-pos kontak met ‘n informasie vorm oor jou praktiese oudisie.  Aan die einde van die vorm is ‘n tabel wat jy moet invul om sodoende die oudisie te skeduleer.  Oudisiedatums is geskeduleer vir Saterdag, 17 Junie en Saterdag 12 Augustus. Die eerste oudisies vind reeds om 08:00 plaas en eindig rondom 17:00.  Die finale oudisierooster sal ‘n week voor jou gespesifiseerde dag deur Me. Botha via epos uitgestuur word.

Waar vind oudisies plaas?

2023 praktiese oudisies vind plaas by die Konservatorium, Departement Musiek, Stellenbosch Universiteit, wat in Neethlingstraat, Stellenbosch, geleë is.

Ons 2023 oudisies sal in-persoon plaasvind.  Onder spesiale omstandighede  (soos om buite Suid Afrikaanse grense te woon, of ‘n ander hindernis wat oudisie onmoontlik sou maak) mag ansoekers ‘n geskrewe versoek rig om per opname oudisie te doen. Stuur asseblief sulke versoeke, via epos, aan die oudisie koördineerder, Me. Botha, vir goedkeuring.

Belangrike aansoek tips:

  • Doen so vroeg moontlik aansoek
  • Onthou asseblief om die nodige tabel aan die einde van die oudisie inligtingsbrief te voltooi en aan die koördineerder terug te stuur, sodat jy onder die regte instrumentafdeling gelys kan word. Onvoltooide aansoeke kan nie geprosesseer word nie en kan dus nie vir oudisies aanvaar word nie.
  • Indien jy enige navrae rig aangaande jou aansoek, onthou asseblief om altyd jou Aansoek ID (Application ID) daarby in te sluit.

 

Oudisie Vereistes:

Praktiese Oudisie: Studente moet 3 Klassieke werke van kontrasterende styl voorberei met ‘n minimum standaard van Graad VII of hoër van enige van die erkende eksamenrade. Die Stryker-, Blaas- en Klavierafdelings vereis tegniese werk. Verder word bladlees en ‘n snelstudie vir klavieroudisies vereis.

Teoretiese Toetse: Daar word van alle voornemende studente vereis om ‘n geskrewe teoretiese toets as deel van hulle oudisie af te lê, gelykstaande aan Unisa Graad V standaard. Die toets bestaan uit o.a. besyferde bas, akkoord erkenning, diktee en ander pertinente aspekte rakende musiekgelettertheid. Die geskrewe toetse vind op dieselfde dag as die oudisies plaas.

Rig asseblief enige verdere navrae aan Me. Yolanda Botha by yolandab@sun.ac.za