Die Sertifikaatprogramme in Musiekgeletterdheid is deur die voormalige departementshoof, professor Hans Roosenschoon, en die destydse hoof van Musiekopvoedkunde, medeprofessor Ria Smit, gestig om toegang tot formele musiekopvoeding aan voorheen benadeelde leerders te verleen. Wyle Albert Engel, voormalige lektor in koperblaasinstrumente in die Musiekdepartement, was verantwoordelik vir die beduidende uitbreiding van die program in die gemeenkap. Satellietkampusse is in Caledon (2002), onder leiding van Stefne van Dyk en die Suid-Afrikaanse Weermagorkes, en in Kaapstad (2005), in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, gestig. Hierdie samewerking is in sy vormingsjare deur professor Hans Roosenschoon, sersant-majoor Jack Simpson en Pamela Kierman, lektor in koperblaasinstrumente in die Musiekdepartment sedert 2004, geïnisieer.

Felicia Lesch is in 2006 as koördineerder van die Sertifikaatprogram aangestel. Haar merkwaardige bydrae het die program as die mees uitsonderlike program van sy soort in hoër onderwysinstellings in Suid-Afrika gevestig. Onder haar leiding het die program studente van regoor Suid-Afrika en die lande en affiliasies van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (Namibië, Botswana, Kongo-Brazzaville, Zambië, Swaziland, Rwanda ens.) gelok. Gegradueerde Sertifikaatprogram-studente word in alle gebiede van die Suid-Afrikaanse musiekindustrie in diens geneem. Haar jarelange betrokkenheid in jazz-onderrig het gelei tot die insluiting van die jazz komponent in die program en het gevolglik tot die stigting van die Universiteit Stellenbosch Jazz-orkes gelei.

In 2014 het Felicia Lesch en Martin Berger, hoof van Koordirigering, die Sertifikaatprogram Koorakademie gestig. Die akademie lei voornemende koordirigente wat met gemeenskapskore in die Wes-Kaap werk, op.

Die Sertifikaatprogram Koperblaaskwintet, gestig in 2015, het hul debuutvertoning by die Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees gemaak. In 2013 is die Sentrum vir Musiek, wat alle sosiale impak inisiatiewe van die Musiekdepartement behartig, gestig. Hierdie inisiatiewe sluit onder andere die Sertifikaatprogram in Musiekgeletterdheid, Diensonderrig (Gemeenskapsdiensonderrig komponent) en Sertifikaatprogram Ensembles (Universiteit Stellenbosch Jazz-orkes en Sertifikaatprogram Koperblaaskwintet) in.