Die Sertifikaatprogramme in musikale geletterdheid

Algemeen: Hierdie is die Musiekdepartement se omvangrykste programme gewy aan sosiale impak. Dit is in 2009 gestig ten einde formele musiekopvoeding moontlik te maak vir gemeenskappe met voorheen min of geen toegang tot sulke dienste.

Kursusse

Inleidende Sertifikaat

 • Een jaar deeltydse program.
 • Klasse vind saans plaas.
 • Dit is bedoel vir gemeenskapsmusikante wat hulle musikale vaardighede wil verhoog, en vir
 • studente met basiese vaardighede wat verdere studies wil onderneem.

Intermediêre Sertifikaat: (insluitend versnelde programme)

 • Een jaar deeltydse program.
 • Aand- of dagklasse (versnelde program).
 • Vir studente wat hulle musikale vaardighede wil verhoog ten einde verdere musiekstudies /tersiêre  musiekstudies te onderneem.

Gevorderde Sertifikaat

 • Een jaar deeltydse program.
 • Aand- of dagklasse: 6 ure per week.
 • Studente wat wil registreer vir tersiêre musiekstudies.

Sosiale impak

 • Gemeenskapsmusikante (Kore, orkeste, ens.) bekom of verhoog hulle musikale geletterdheidsvaardighede, wat weer oorgedra kan word op musikante in hulle eie gemeenskapsorganisasies.
 • Studente met min of geen toegang tot formele musiekopleiding, en wat tersiêre studies wil onderneem, word die geleentheid gebied tot verhoging van hulle vaardighede.
 • Belangstellendes in militêre en diensorkesdirigente bekom dirigeer- en verwante vaardighede wat hullle in staat sal stel tot sulke poste in Suid-Afrika en ander Afrikalande.
 • Militêre orkeslede kan hulle vaardighede deur dié program opgradeer.

Heelparty graduandi van die Sertifikaatprogramme het reeds daarin geslaag om loopbane in professionele musiekomgewings in Suid-Afrika te vestig.

 

Kontak:

Programkoördineerder: 

Mev. Felicia Lesch Tel.: +27(21) 808 2349 E-pos: fsmlesch@sun.ac.za 

Voornemende studente navrae & toelatings:

Mev. Felicia Lesch Tel.: +27(21) 808 2349 E-pos: fsmlesch@sun.ac.za