Baccalaureus in Musiek (BMus)

Minimum vereistes

Matrieksertifikaat

Teorie – Graad 5;

Prakties – Graad 7

Programduur:

Vier jaar

Vir wie?

Hierdie graad is ontwerp om gespesialiseerde professionele musiekvaardighede en -kennis aan studente oor te dra.

Wat behels die BMus-kursus?

In die eerste twee jaar word studente in ‘n wye reeks dissiplines opgelei, waaronder: Praktiese Musiekstudie (wat ‘n eerste en ‘n tweede instrument insluit), Musiekwetenskap, Musiekteorie, Musiekopvoeding, Onderwysmetodiek, Repertoriumstudie, Musiektegnologie en ‘n BA-vak (kies uit English Studies, Xhosa, Afrikaans-Nederlands, Frans, Duits, Sielkunde en Wiskunde).

Studente kan vanaf die derde jaar in ‘n rigting waarin hulle belangstel spesialiseer, insluitende: Uitvoerend (solo, kamermusiek, begeleiding, kerkmusiek of dirigering), Komposisie, Musiektegnologie, Musiekwetenskap en Musiekopvoeding. Voortgesette praktiese opleiding word volgens die gekose spesialiseringsrigting aangebied, en vind met ander woorde vir die volle duur van die kursus plaas.  Spesialisering is onderhewig aan Departementele vereistes.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Van watter ensembles sal ek deel wees ?

ENSEMBLES

Watter konserte sal ek bywoon?

Die departement bied vir studente ‘n verskeidenheid optree-geleenthede, soos Middaguurkonserte of Voorspeelklasse. Studente word ook aangemoedig om soveel as moonlik Endler Konsertreeks-konserte by te woon en om kennis te neem van die breër kulturele lewe.  

Skakel na Konserte-webblad hier

Kliek hier om meer uit te vind oor die akademiese modules wat in hierdie program aangebied word.

Navrae:

Programkoördineerder: Leonore Bredekamp Tel. 021 808 2176 E-pos: lbrede@sun.ac.za

Oudisies vir Voorgraadse Programme

Kliek hier: http://www.maties.com/apply.html om die aansoekproses by die Universiteit Stellenbosch te begin, of skakel navrae by 021 808 4515.

‘n Aansoekfooi is betaalbaar.

Nadat jy jou aansoek ingestuur het en al die nodige dokumentasie ontvang is, sal jy deur die oudisie koördineerder, Yolanda Botha, via epos gekontak word.

Onvolledige aansoeke sal nie vir oudisies aanvaar word nie.

Weens regulasies aangaande die Covid pandemie, sal al ons 2022 oudisies digitaal plaasvind.

2022 Datums vir die inhandiging van oudisie materiaal

Alle lêers en skakels rakende praktiese oudisies moet voor of op Maandag, 5 September, 2022 ingehandig word.

Besonderhede aangaande die opnames, sowel as die skakel na die Google Drive Form, sal deur Me. Botha via epos verskaf word.

Oudisie Vereistes:

Praktiese Oudisie:

Studente moet 3 werke van kontrasterende styl voorberei met ‘n minimum standaard van Graad VII of hoër van enige van die erkende eksamen rade. Sekere afdelings vereis ook tegniese werk. Bladlees word vir klavier oudisies verwag.

Teoretiese Toetse:

Daar word van alle voornemende studente vereis om ook ‘n geskrewe teoretiese toets as deel van hulle oudisie af te lê, gelykstaande aan Unisa Graad V. Die toets bestaan uit o.a. besyferde bas, akkoord erkenning, diktee en ander pertinente aspekte rakende musiekgelettertheid.

Die geskrewe toetse sal ook aanlyn geskied. Verdere besonderhede sal van die oudisie koordineerder volg.

Rig asseblief enige verdere navrae aan Me. Yolanda Botha by yolandab@sun.ac.za