Gevorderde Diploma in Praktiese Musiek

Toelatingsvereistes

Kandidate moet in besit wees van ‘n Diploma (Praktiese Musiek) of ‘n ander kwalifikasie in klassieke musiek wat deur die Senaat as toereikend geag word.

Programduur:

Een jaar, voltyds.

Weeklikse, individuele onderrig en geleenthede om soveel moontlik binne en buite die Musiekdepartement onder leiding van die dosent in die openbaar op te tree.

Wat behels die Gevorderde Diploma in Praktiese Musiek?

Studente moet vir Praktiese Musiekstudie en Repertoriumstudie in enige van die onderstaande instrumente inskryf. Twee newekomponente word ook vereis, en hang af van die studente se keuse van spesialisering.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Van watter ensembles sal ek deel wees ?

ENSEMBLES

Navrae:

Programkoördineerder: Leonore Bredekamp Tel. 021 808 2176 E-pos: lbrede@sun.ac.za

Oudisies vir Voorgraadse Programme

Kliek hier: http://www.maties.com/apply.html om die aansoekproses by die Universiteit Stellenbosch te begin, of skakel navrae by 021 808 4515.

‘n Aansoekfooi is betaalbaar.

Nadat jy jou aansoek ingestuur het en al die nodige dokumentasie ontvang is, sal jy deur die oudisie koördineerder, Yolanda Botha, via epos gekontak word.

Onvolledige aansoeke sal nie vir oudisies aanvaar word nie.

Weens regulasies aangaande die Covid pandemie, sal al ons 2022 oudisies digitaal plaasvind.

2022 Datums vir die inhandiging van oudisie materiaal

Alle lêers en skakels rakende praktiese oudisies moet voor of op Maandag, 5 September, 2022 ingehandig word.

Besonderhede aangaande die opnames, sowel as die skakel na die Google Drive Form, sal deur Me. Botha via epos verskaf word.

Oudisie Vereistes:

Praktiese Oudisie:

Studente moet 3 werke van kontrasterende styl voorberei met ‘n minimum standaard van Graad VII of hoër van enige van die erkende eksamen rade. Sekere afdelings vereis ook tegniese werk. Bladlees word vir klavier oudisies verwag.

Teoretiese Toetse:

Daar word van alle voornemende studente vereis om ook ‘n geskrewe teoretiese toets as deel van hulle oudisie af te lê, gelykstaande aan Unisa Graad V. Die toets bestaan uit o.a. besyferde bas, akkoord erkenning, diktee en ander pertinente aspekte rakende musiekgelettertheid.

Die geskrewe toetse sal ook aanlyn geskied. Verdere besonderhede sal van die oudisie koordineerder volg.

Rig asseblief enige verdere navrae aan Me. Yolanda Botha by yolandab@sun.ac.za