Vanaf die Voorsitter se stoel

In ʼn Departement met 19 akademiese en vyf ondersteuningspersoneel gebeur daar baie dinge. In die eerste instansie is daar studente wat op verskillende vlakke van geletterdheid is en uiteenlopende akademiese behoeftes het. Vanjaar het ons ongeveer 1 100 eerstejaars, 750 tweedejaars en 600 derdejaars. In die Honneursklas is 32 studente, 10 studente is jaarliks ingeskryf vir die professionele program en vanaf 2014 was die volgende aantal studente vir die M-tesis program ingeskryf …

Inside this Issue

 • Vanaf die Voorsitter se stoel 2
 • 100% Doctorated Staff Members in the Psychology Department! 3
 • PAM programme helps manage anxiety in children with visual impairments 4
 • Caring Universities 5
 • Auschwitz: Place of horror 6
 • Mental health recovery programmes of The Spring Foundation at Lentegeur Hospital in Mitchells Plain 8
 • Living with invisible pain – doctors and patients march for Endometriosis awareness 9
 • Special Interest Group: Global perspectives on Psychogenic Non-Epileptic Seizures (PNES): Research and clinical experiences across countries and cultures 10
 • “Puppies vir ons stres” 11
 • Doing capacity building in the Gaza Strip 12
 • Picturing sexuality 14
 • Vocational training and soccer as public health interventions 16
 • Beautiful Life Training & Community Development Association 18
 • Delegation to Leipzig University 19

Download full Newsletter:

Psychology Department Newsletter 2017 (PDF | 1.77 Mb)