Skip to main content

Leonore Bredekamp

By April 14, 2020April 28th, 2020Uncategorized @af

Leonore Bredekamp het die BAMus-graad aan die Universiteit van Stellenbosch behaal, en ook die MPhil in Moderne Vreemde Tale (met toespitsing op Tegnologie en Taalonderrig). As dosent is sy as multi-media spesialis verantwoordelik vir etnomusikologiese navorsing, en doseer musiektegnologie op eerstejaarvlak in die BMus-program. Sy is ook aktief betrokke by teaterproduksies en instrumentale ensembles as elektriese en akoestiese basghitaarspeler.

Close Menu