Skip to main content

Ncebakazi Mnukwana

By September 15, 2016October 27th, 2016Uncategorized @af

mnukwana@sun.ac.za

Ncebakazi Mnukwana is in 2009 as lektor in musiekopvoeding aan die Universiteit van Stellenbosch se Departement Musiek aangestel, waar sy ook etnomusikologie en wêreldmusiek doseer. Met die toekenning van ’n akademiese beurs om vir ’n meestersgraad in multikulturele onderwys aan die Oslo Universiteitskollege in Noorweë te studeer, word Mnukwana ook die musiekleier van Inkululeko (2002-2005), ‘n koorensemble gevorm deur die Suid-Afrikaanse politieke uitgewekenes in Oslo in die laat 1980’s. Terug in Kaapstad was sy as vrywilliger die vokale instrukteur en dirigent vir die Pilgramage Ensemble (2009-2012) by die Mowbray Sewende-dag Adventiste Kerk. Sy doen tans opleeswerk vir haar PhD aan die Universiteit van Kaapstad met ’n spesifieke fokus op “umngqokolo”, die botoonsang van Xhosa-sprekende tienermeisies. In 2007 word die Navorsingsgenootskap en AW Mellon Stigtingbeurs vir doktorale studies deur die Universiteit van Kaapstad aan Mnukwana toegeken. Mnukwana ontvang doktorale befondsing van die Universiteit van Stellenbosch, as iemand wat deur die AW Mellon Mentorskapprogram gementor word, en ook ’n rektorstoekenning in 2015. Sy is ’n aktiewe lid van die Cape Cultural Collective, waar sy sedert 2012 in die veeltalige Rosa-koor sing, en is soundscaper met inheemse instrumente vir uHadi (2013), ’n opdragwerk vir ʼn poësie en musikale verhoogproduksie tydens die Frans-Suid-Afrikaanse seisoen 2012/2013. Sy het ook in opdrag as musiekregisseur opgetree vir Igqhiya Emnyama (2015) deur Cindy Mkaza-Siboto vir Infecting the City, Kaapstad en Insurrection III The Storming (2015) wat deur South African History Online vervaardig is.

Close Menu