Digitale Skenkersnuusbrief | Somer 2019

Reeds vanaf sy oorsprong is die impak van hierdie instelling versterk deur die volgehoue ondersteuning van skenkers wat in die US se visie glo. Of die ondersteuning nou in die vorm van alumni op hul fietse is, organisasies wat in sleutelprojekte belê of beduidende bydraes tot infrastruktuur en navorsingsontwikkeling lewer – die feit bly staan dat ons nie ons werk kan doen sonder ons skenkers nie. Dankie!

"'n Groot dankie aan almal wat gehelp het om die Universiteit Stellenbosch vorentoe te neem in 2019, nog 'n jaar van hoogtepunte vir ons," sê prof Wim de Villiers in sy jaareind-videoboodskap.

lees meer
Video: Dankie

“Die 10-maande lange ondervinding by die SciMathUs-program (Wetenskap en Wiskunde aan die Universiteit Stellenbosch) het my hele vyf jaar op hoërskool oortref," sê Taariq Willemse.

lees meer
SciMathUs Klas van 2019
lees meer
Jy kan 'n verskil maak

Die Universiteit Stellenbosch betreur die dood van Allan Gray - entrepreneur, belegger en filantroop - wat so 'n positiewe impak op die lewens van ons studente gemaak het.

lees meer
Allan Gray se positiewe impak

’n Skenking van R50 000 deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vir die vertaal van 29 verhale wat mense se herinneringe aan apartheid dokumenteer, bied die geleentheid om gemeenskappe oor taalgrense heen te bereik.

lees meer
Wedersydse Begrip

Prof Wim de Villiers het op 26 September sy 60ste verjaardag gevier en vriende, kollegas, personeel en alumni gevra om die geskenke te los en maar liewer 'n donasie aan Die Vlakte-beursfonds te maak.

lees meer
Het jy 'n bydrae gemaak?