Digitale Skenkersnuusbrief | Somer 2020

Ons is onbeskryflik dankbaar oor al die ondersteuning wat #Train4Fees ontvang het, en ons waardeer die vrygewigheid van ons Matie-familie, wat altyd ’n hand uitsteek wanneer ons hulp die heel nodigste het.

lees meer
#TRAIN4FEES
Die dorp Stellenbosch is tans die toneel van ’n unieke Suid-Afrikaanse kunsreaksie op die COVID-19-pandemie. Met hierdie inisiatief word beursstudente in die verlore middelgroep, wat aan die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe studeer, terselfdertyd van befondsingshulp voorsien.
 
 
lees meer
VIDEO: Masked Masterpieces
lees meer
Dankie

Hoe kan JY betrokke raak deur die US tydens hierdie COVID-19 tydperk te ondersteun?

lees meer
COVID-19-HULPFONDS

Die JA Matthee-beursfonds het onlangs tot stand gekom nadat wyle prof Johan Matthee, voormalige dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en jare lange voorsitter van die (destydse) Departement Rekeningkunde, byna R12 miljoen aan die Universiteit Stellenbosch bemaak het vir nagraadse studie in ekonomiese en bestuurswetenskappe.

lees meer
'n Ewigdurende erfenis

Het jy al gehoor van selfdoen-fondswerwing? Hierdie manier van fondswerwing bemagtig ons gemeenskap van alumni en ondersteuners om geld vir verskillende projekte van die Universiteit Stellenbosch in te samel. Dis basies 'n persoonlike fondswerwingspoging wat jy op enige tydstip kan aanpak.

 

 

 

 

 

 

 

lees meer
Raak betrokke