Digitale Skenkersnuusbrief | Winter 2020

Reeds vanaf sy oorsprong is die impak van hierdie instelling versterk deur die volgehoue ondersteuning van skenkers wat in die US se visie glo. Of die ondersteuning nou in die vorm van alumni op hul fietse is, organisasies wat in sleutelprojekte belê of beduidende bydraes tot infrastruktuur en navorsingsontwikkeling lewer – die feit bly staan dat ons nie ons werk kan doen sonder ons skenkers nie. Dankie!

Help Maties Sport se Student-Atlete wat nie meer finansiële hulp as gevolg van die impak van COVID-19 ontvang nie, met hul onderriggelde.

lees meer
#TRAIN4FEES

Hierdie impakverslag sit die sleutelsuksesse van ons #Move4Food-veldtog uiteen en illustreer hoe jou skenking elke dag ’n verskil in die lewe van US-studente maak.

lees meer
#MOVE4FOOD-VELDTOG
lees meer
VIDEO: Dankie

Hoe kan JY betrokke raak deur die US tydens hierdie COVID-19 tydperk te ondersteun?

lees meer
COVID-19-HULPFONDS

Prof Wim de Villiers gee inligting oor hoe die US-gemeenskap saamspan om die koronaviruspandemie die hoof te bied, en wat jy kan doen om te help – op vyf spesifieke maniere.

lees meer
VIDEO: VYF MANIERE OM TE HELP

COVID‑19 het ons almal dalk die afgelope paar maande in die een of ander vorm van inperking gehou, maar ’n mens kan steeds uit die gemak van jou huis fondse vir ’n verdienstelike saak insamel.

 

 

 

 

 

 

 

lees meer
Dit is die Maties‑gees!