Die Departement se Strykersafdeling is ‘n dinamiese en steeds groeiende groep, met 2 voltydse en 5 deeltydse dosente.

Onderrig word voorsien vir Viool, Altviool, Tjello en Kontrabas (Uitvoering, Eerste Instrument, Tweede Instrument).

Die Ghitaar- en Harp-seksies vorm deel van die Strykersafdeling.

Studente van strykinstrumente ontvang hoëstandaard-opleiding, met volop geleenthede vir solo-, ensemble- en orkesopleiding. Die mees gevorderde studente word lede van die SU Camerata, ‘n ensemble wat gereelde internasionale blootstelling geniet, soos in uitvoerings saam met musici soos Joshua Bell en Pinchas Zukerman.

Ons doelwit is om aan elke student die moontlikheid te bied om hul beste te bereik, ook deur gereelde meesterklasse deur besoekende dosente en soliste. Ouer studente van die afdeling beklee tans prominente posisies in Suid-Afrika en in die buiteland.

Viool

Louis van der Watt

Hoof van Strykersafdeling

lvdw2@sun.ac.za

Lees meer

Suzanne Martens

Hoof van Praktiese-afdeling

martens@sun.ac.za

Lees meer

Altviool

Louis van der Watt

lvdw2@sun.ac.za

Lees meer

Tjello

Bas

Harp