Die Departement se Strykersafdeling is ‘n dinamiese en steeds groeiende groep, met 2 voltydse en 5 deeltydse dosente.

Onderrig word voorsien vir Viool, Altviool, Tjello en Kontrabas (Uitvoering, Eerste Instrument, Tweede Instrument).

Die Ghitaar- en Harp-seksies vorm deel van die Strykersafdeling.

Studente van strykinstrumente ontvang hoëstandaard-opleiding, met volop geleenthede vir solo-, ensemble- en orkesopleiding. Die mees gevorderde studente word lede van die SU Camerata, ‘n ensemble wat gereelde internasionale blootstelling geniet, soos in uitvoerings saam met musici soos Joshua Bell en Pinchas Zukerman.

Ons doelwit is om aan elke student die moontlikheid te bied om hul beste te bereik, ook deur gereelde meesterklasse deur besoekende dosente en soliste. Ouer studente van die afdeling beklee tans prominente posisies in Suid-Afrika en in die buiteland.

Viool

Dr. Suzanne Martens

Hoof van Praktiese-afdeling

Hoof van Strykersafdeling

martens@sun.ac.za

Lees meer

Dr. Annien Shaw

shawa@sun.ac.za

Lees meer

Dr. Louis van der Watt

lvdw2@sun.ac.za

Lees meer

Altviool

Petrus Coetzee

coetzee.petrus@gmail.com

Lees meer

Tjello

Bas

Dr. Peter Martens

martensp@sun.ac.za

Lees meer

Babette Roosenschoon

broosen@sun.ac.za

Lees meer

Harp