Landelike Projek Vennootskappe

OKOSI (Overberg Koperblaas Ontwikkelings Inisiatief)

Die OKOSI-projek is deur Mnr Shaun Cloete, ‘n boorling van Genadendal, ontwikkel. Hy het vanaf 1975 in die Genadendal Koperblaasorkes gespeel. Die stigting van OKOSI is gebore uit sy besorgdheid oor die jeug van Genadendal en omringende landelike gebiede en dorpe in die Overberg.

Die sosio-ekonomiese omstandighede is ‘n groot kommernis in hierdie areas waar werkloosheid, dwelmmisbruik en armoede ‘n algemene verskynsel is. Jeugdiges word daagliks gekonfronteer met uitdagings en verval dikwels in die siklus van armoede sonder vooruitsigte. Die meerderheid leerders wat by die OKOSI-projek betrokke is, kom van enkelouer-huishoudings en is afhanklik van staatstoelae. OKOSI bied leerders ‘n toevlug om hul vrye tyd op ‘n positiewe wyse te spandeer en boonop ‘n musiekinstrument te leer speel. Mnr Cloete het informeel vanaf 2000 jong koperblaasspelers onderrig en sit sodoende die tradisie van koperblaas in Genadendal voort. Hy het in 2008 formeel die eerste koperblaasontwikkelingsinisiatief by die laerskool in Bereaville, 6 kilometer wes van Genadendal, begin met die hulp van die destydse skoolhoof, Mnr R Edson, en die destydse kringbestuurder, Mnr E Johannes. Hierdie inisiatief is in samewerking met die Sertifikaatprogram, Musiekdepartement, Universiteit Stellenbosch en die Wes-Kaapse Departement van Kultuursake en Sport aangepak. Naburige skole het kort voor lank belangstelling in die projek getoon. Gevolglik is die projek uitgebrei na Hoërskool Emil Weder, Laerskool LR Schmidt (Mor) en Laerskool Greyton. In 2010 het Laerskole Riviersonderend en Teslaarsdal ook by die projek aangesluit. Talle leerders wat aanvanklik by die projek begin het, is tans in die hoërskool en is steeds lede van die projek.

Kyk meer…

youtube-logo-21

 

Vlottenburg Musiekprojek

Sharon Katz, die direkteur van The Peace Train, werk saam met die Distell Stigting om musiekterapieprojekte op plase in die Wes-Kaap en in die informele nedersetting van Kayamandi, Suid-Afrika, te implementeer.

Hierdie video wys die projek in aksie op een van die plase in Julie 2012:

youtube-logo-21

 

Grabouw Landelike Betrokkenheidstrust

Die Rural Arts Network (RAN) is ‘n organisasie wat gestig is met die doel om skeppende kunste in landelike gebiede aan te moedig. Die RAN bestaan uit ‘n netwerk van bekwame en toegewyde fasiliteerders en opvoeders. Hierdie organisasie glo in die waarde wat skeppende kunste tot die lewens van afgeleë en minder bevoorregte individue in Suid-Afrika kan toevoeg. Die doelstelling is om die potensiaal vir kreatiewe uitdrukking in musiek, kuns, dans en drama te ontdek en te ontgin in landelike gebiede waar gemeenskappe nie noodwendig die geleentheid het om hul kreatiewe talente te ontwikkel nie.

Lees meer…

hyperlink