Skakel ons

  • Vir meer inligting oor volhoubaarheid aan die Universiteit Stellenbosch, stuur e-pos aan groen_green@sun.ac.za.
  • Of kontak een van die volgende persone vir inligting i.v.m. ’n spesifieke omgewing en volhoubaarheid:
IT & Tegnologie
Mnr Ralph Pina:
Direkteur: Informasietegnologie (Ontwikkeling)
ralph@sun.ac.za 021-808 4271
Finansies Mnr Manie Lombard:
Hoofdirekteur: Finansies
hajl2@sun.ac.za 021-808 4517
Fasiliteite & omgewing Mnr John de Wet:
Bestuurder: Omgewingsvolhoubaarheid by Fasiliteitsbestuur
jdewet@sun.ac.za 021-808 9422
Vervoer & parkering Mnr Roelof Loubser:
Mobiliteitsbestuurder
loub@sun.ac.za 021-808 9466
Volhoubaarheid oorkoepelend Dr Barbara Pool:
Senior Direkteur: Strategiese Inisiatiewe
groen_green@sun.ac.za 021-808 3080