Op kampus

Suid-Afrika is gelys as die 33ste droogste land in die wêreld. Dit beteken dat uit 195 lande, Suid-Afrika onder die droogste 20% val. Water is dus 'n skaars hulpbron. Daarom het die Universiteit Stellenbosch reeds 'n verskeidenheid aksies van stapel gestuur om water te bespaar. Verskeie doelwitte is ook in plek gestel.

As deel van die strategie vir omgewingsvolhoubaarheid wil die US die volgende bereik:
Verminder watergebruik tot 50 liter per persoon per dag.
Vermeerder die hoeveelheid stromwater wat in die grond geabsorbeer word.
Plant watervriendelike landskappe aan om die aanwending van nie-drinkbare water vir besproeiing op alle kampusse te verminder.
Verhoog die kwaliteit van afvoerwater.
Gebruik gryswater en alternatiewe waterstelsels.

Die US het reeds talle aksies in werking gestel om water te help bespaar.

Waterdoeltreffende toestelle word op kampusse geïnstalleer, soos waterbesparende stortkoppe, kraanbelugters en waterverplasingstelsels vir toiletbakke.
Water-deurdringbare plaveisel en grasblokke word gebruik waar moontlik sodat reënwater die grond kan penetreer en die ondergrondse waterdraers kan hervul.
Landskapsterreine word ontwerp wat water terughou en so die absorpsie en stoor van water moontlik maak.
Watergeharde plantspesies, insluitende plaaslike endemiese plantspesies wat minder water benodig, word stelselmatig aangeplant.
Gryswater word waar moontlik hergebruik.
Reënwater word waar moontlik opgevang en gebruik.
Waterlekkasies word deurlopend herstel deur die waterstryderspan.
Solank as wat waterbeperkings van krag is, vind daar geen besproeiing met drinkbare water plaas nie.