3. Parkering vir privaat studente

3.1 Toekenningskriteria
  3.1.1 Kriteria wat in ag geneem word is vorige jare se parkeertoekenning, afstand van student se losies/woning na kampus , senioriteit en studente met gestremdhede.
3.2 Algemene parkering
  3.2.1 Niemand kan op 'n spesifieke parkeerplek aanspraak maak nie en dit werk op die beginsel van "eerste kom, eerste gehelp".
3.3 Tipes
  3.3.1 Sentrale kampus: Skuilhoek, Bloemhof, Smutsstraat, Ingenieurswese (randsteen wit en parkeerskyfie pers)
  3.3.2 Periferie: Lentelus V4, Coetzenburg O2 (randsteen wit en parkeerskyfie wit), Neelsie.
3.4 Vakansieparkering
  3.4.1 Reëlings kan getref word vir geregistreerde voertuie. Sien die aansoekprosedure