Doen jou deel

Verminder só

Kies verpakking wat jy kan hergebruik en herwin.
Gebruik herbruikbare sakke en houers.
Kies produkte wat teruggegee kan word of herbruikbaar of hervulbaar is bo items wat net een keer gebruik kan word.
Vermy individueel verpakte items of snoeppakkies of houers wat net een keer gebruik kan word.
Wees bewus van dubbelverpakking – sommige "grootmaatverpakkings" is net individueel verpakte items wat weer verpak is en as 'n grootmaatitem verkoop word.
Koop items soos skottelgoedwasmiddel en waspoeier in gekonsentreerde vorm.
Verminder die hoeveelheid ongewenste pos wat jy ontvang.
Koop by tweedehandse winkels.
Koop items wat van herwinde materiaal gemaak is, en gebruik en hergebruik dit soveel keer as wat jy kan.
Gebruik herlaaibare batterye waar moontlik.
Druk aan albei kante van jou papier of, nog beter, gebruik elektroniese media.

Hergebruik só

As jy iets nie self kan hergebruik nie, gee dit vir iemand wat kan.
Jy kry jou deposito terug as jy glas en plastiekbottels teruggee.
Hergebruik jou plastiekwinkelsakke en hervul jou water- en melkbottels.
Gee jou toiletrolletjies, eierboksies en ontbytgraanbokse aan plaaslike skole vir handwerkprojekte.
Gee jou ou klere, meubels, speelgoed en tydskrifte aan welsynsorganisasies.
Herstel stukkende items eerder as om dit weg te gooi.

Universiteit Stellenbosch het die volgende reëlings vir die hergebruik van afval ingestel:

Die meubelstoor maak van 'n tenderproses gebruik waarvolgens tweedehandse meubels gekoop kan word.
Ou plaveisel wat verwyder word, word gestoor en in die herstel en instandhouding van landskappe hergebruik, of verkoop.
Alle hout wat op die kampus verwyder word, word opgekerf en hergebruik as deklaag in die tuine.
Met die waterstasies op kampus moedig ons die hergebruik van waterbottels aan.
Ou besproeiingstoebehore wat nie stukkend is nie, word hergebruik vir die herstel van beskadigde besproeiingstelsels.
Konstruksie-afval word fyngemaak en hergebruik.

Herwin só

Tans word 80% van die algemene afval op die Stellenbosch-, Tygerberg- en Bellville Park-kampus vir herwinning sorteer, met die doel om 80% van die afval vanaf stortingsterreine te herlei. Dit bereik die doelwitte van die projek om 'n groot deel van die afvalmateriaal vir herwinning beskikbaar te stel. Die kampus gaan dus meer omgewingsvriendelik raak en minder afval gaan in stortingsterreine beland, wat die lewensduur van die stortingsterreine sal verleng, en die produksie van kweekhuisgasse en vrylatings sal verminder.

By Universiteit Stellenbosch word afval hoofsaaklik binne drie strome bestuur. 'n Driedrom-stelsel word op die kampusse gebruik om weggooibare items te sorteer in óf herwinbare afval óf nie-herwinbare afval óf kos/kompos.

Herwinbare afval

Nie-herwinbare afval

Kos/kompos

Herwinbare afval behels produkte wat nie meer gebruik word vir die doel waarvoor dit vervaardig is nie, soos leë koeldrankhouers, blikkies, plastiekhouers, bottels, bokse en papier.

Elke kamer in die koshuise op die Stellenbosch- en Tygerberg-kampus het een drom per bed vir herwinbare afval en 'n driedrom-stelsel in die algemene areas. Die houers word leeggemaak en die gesorteerde produkte word in die afvalkamers opgegaar totdat dit na 'n groot sorteeraanleg vervoer word. Vandaar word dit na die onderskeie aanlegte vir hergebruik en herwinning gestuur.

Hierdie afval behels nat, besoedelde afval soos sneesdoekies, waspoeierverpakking, skyfiepakkies met foelie aan die binnekant, kleefplastiek, polistireen wat met kos besoedel is, asook skoonmaakmiddels en suur.

Maak seker jy gooi jou nie-herwinbare afval in die regte drom.

Dit sluit in alle organiese afval soos vrugte- en groenteskille, brood, teesakkies en oorskietkos.

By die US word oorskietkos uit kombuise en die kafeterias op die Stellenbosch- en Tygerberg-kampus met Bokashi-poeier behandel, gefermenteer en dan by 'n komposaanleg gegooi waar dit tot kompos verwerk word. Hierdie kompos word in die universiteit se tuine en groentetuine gebruik.

Kosafval word aan vlieglarwes gevoer en uiteindelik tot dierevoer verwerk. By die Tygerberg-kampus word groen kosafval na 'n wurmplaas geneem om wurmkompos te maak. Hierdie kompos word jaarliks deur studente geoes en in die tuine gebruik.

Die stroom vir herwinbare afval:

E-afval

E-afval – elektriese en elektroniese afval – behels alles van ou kombuistoestelle tot rekenaars en selfone. Hierdie items is herwinbaar maar bevat soms gevaarlike materiaal wat op 'n veilige manier verminder moet word. Die gevaarlike materiaal moet op die regte wyse weggegooi word aangesien dit 'n risiko vir die omgewing inhou.

Die afdeling vir inligtingstegnologie (IT) is verantwoordelik vir die veilige wegdoening van e-afval op kampus en die herwinning daarvan op die regte wyse.

Alle omgewings op kampus wat e-afval genereer, moet verseker niks versamel in stoorplekke nie. Kontak die IT-afdeling vir die vervoer van alle e-afval na 'n sentrale stoorplek waar dit op die regte wyse hanteer en herwin sal word. Daar is ook afleweringspunte vir e-afval by die Fasiliteitsbestuursgebou.

Die IT-afdeling sorg vir die volgende:

IT stoor die e-afval waarna dit deur 'n spesialismaatskappy verwyder word en op die korrekte metode weggedoen word.
Dit kan herstel en opgegradeer word vir gebruik deur iemand anders.
Dit kan uitmekaar gehaal word vir die hergebruik van sekere van die materiaal, bv. metaal, plastiek, glas ens., vir die vervaardiging van nuwe produkte of vir sierkuns.

Die e-afvalstroom: