Aansoeke, wysigings en kriteria

1. Vir personeel:
  1.1 Ad hoc-, Nie-US personeel, tydelike en voltydse personeel (alle kampusse)
  1.2 Inwonende hoofde
 
2. Vir studente:
  2.1 Studente in US koshuise en ander US-behuising
  2.2 Privaatstudente
  2.3 Tygerberg: PhD- en postdoktorale studente
  2.4 Vakansieparkering
     
3. Ander:
  3.1 Toegang tot addisionele valbome
  3.2 Tydelike benutting van gereserveerde parkeerplekke
  3.3 US dienspersoneel
  3.4 Parkeerskyfies vir US diensvoertuie
  3.5 Maatskappye of instansies wat kantoorruimte by die US het
  3.6 Afleweraars, koeriers en konsultante
  3.7 Besoekers met gereëlde afsprake
  3.8 Besoekers (ad hoc)
  3.9 Tydens 'n spesifieke gebeurtenis
  3.10 Pasiënte by Tygerbergkampus
 
4. Wysigings