2. Parkering vir studente in US behuising

 

2.1 Toekenningskriteria
  2.1.1 Finale toekenning geskied nadat aansoeke gesluit het, en in samewerking met die betrokke koshuise en US studentebehuising.
2.2 Koshuis parkering
  2.2.1 Plek toegeken aan studente in koshuise vir periode van een jaar (toekennings verval in Desember van elke jaar).
  2.2.2 Die getal beskikbare parkeerplekke per parkeerarea word pro rata verdeel tussen die koshuise of studentehuise wat toegang het tot die betrokke area.
  2.2.3 Langtermyn parkeerarea: 'n spesiale omheinde langtermynparkeerarea op Stellenbosch met toegangsbeheer, 'n sekuriteitsbeampte en die kampuspendeldiens. Parkeerders ontvang nie 'n toegewysde parkeerplek nie, maar die aantal beskikbare plekke en aantal toekennings is dieselfde. LW. Aangesien Tygerberg reeds 'n geslote kampus is, is daar nie 'n afsonderlike omheinde area vir koshuisstudente nie.
2.3 Tipes
  2.3.1 Onderdak of skadunet: Slegs Metanoia se kelderparkering en enkele motorhuise by US huise of koshuise (randsteen en parkeerskyfie lemmetjiegroen. Studente kan op enige beskikbare bedekte of skaduparkering in die area parkeer (buiten vir personeel, gestremde, besoekers of laaisone)
  2.3.2 Onbeskut (randsteen en parkeerskyfie lemmetjiegroen). Studente kan op enige beskikbare bedekte of skaduparkering in die area parkeer (buiten vir personeel, gestremde, besoekers of laaisone)
  2.3.3 By langtermyn parkeerarea (parkeerskyfie pers)
  2.3.4

Vir gestremde studente in US behuising (randsteen lemmetjiegroen en parkeerskyfie geel)

Gestremde studente doen elektronies aansoek vir toegang tot parkering by hul koshuis of studentehuis. Indien parkering op die kampus ook benodig word, stuur asb u versoek deur aan die betrokke kampus se parkeerkoördineer. LW. 'n Registrasieskyfie van die verkeersdepartement vir gestremde persone en US voertuigregistrasieskyfie moet ten alle tye vertoon word.

2.4 Algemene parkering: Periferie    
  2.4.1 Periferie-areas sluit in: Lentelus V4, Coetzenburg O2 (randsteen wit en parkeerskyfie wit).    
2.5 Vakansieparkering    
  2.5.1 Daar kan reëlings getref word vir geregistreerde voertuie. Sien die aansoekprosedure.