Huurprosedure

1. Doen die betaling op een van die volgende maniere:
  1.1 R2 650 kaartbetaling (terugbetaalbare deposito van R1 500 ingesluit) by die Kassiere in Administrasiegebou A. Spesifiseer kwitansietipe 1200. Geen kontantbetaling sal aanvaar word nie.
  1.2

Betaling via EFT:

Bank: Standard Bank
Rekeningnaam: SU Deposito / algemeen
Rekeningnommer: 073006955
Takkode: 050610
Verwysing: Bike(studentenommer en van)

Voorbeeld: bike1552364VanDer Merwe

Stuur asb bewys van betaling aan Andrew Williams, ajw@sun.ac.za. Belangrik! Betalings sal eers binne 2 – 3 werksdae in die Matie Fiets-rekening wys. (Internasionale betaling sal binne 2 weke aangegee word en die terugbetaling word gehef met bankgelde wat van die deposito afgetrek sal word.)

  1.3 Departemente / afdelings: Rig ’n interdepartementele rekwisisie van R2 650 per fiets aan die Vervoervoerdienste, OE 5925, kommoditeitskode 8800.
 
2. Besoek die Matie Fietskantoor enige tyd tussen 08:00 en 16:00.
 
3. Bring die volgende saam na die Matie Fietskantoor se kantoor by Vervoervoerdienste in Banghoekweg. (Kliek hier vir ’n kaart - nr. 26 op die kaart)
  3.1 Jou kwitansie
  3.2 Studente-/ personeelkaart
  3.3 Identiteitsdokument
  3.4 Selfoonnommer (SA selfoonnommer vir buitelandse studente)
  3.5 Paspoort en studiepermit (internasionale studente)
  3.6 Verblyfsadres op kampus
  3.7 Dit is verpligtend om ’n Suid-Afrikaanse bankrekening te hê waarin deposito’s aan die einde van die huurtydperk terugbetaal kan word. Sorg asseblief dat amptelike bankbesonderhede verskaf word sodat ons jou terugbetaling kan doen. Let wel: Terugbetalings in kontant of per tjek is gestaak.
  3.8 Vir internasionale studente wat nie ’n Suid-Afrikaanse bankrekening kan oopmaak nie – voorsien ons asseblief van jou internasionale bankbesonderhede (bevestigingsbrief van jou bank of bankstaat) en bewys van woonadres (internasionale woonadres). Wagtydperk vir terugbetalings neem tussen 2-3 weke en studente sal die bankgelde gehef word wat van die deposito afgetrek sal word.
 
4. Die kontrak word gefinaliseer en jy ontvang jou fiets.
 
5. Vir meer inligting, stuur e-pos na fiets_bike@sun.ac.za