Huurprosedure

1. Doen die betaling op een van die volgende maniere:
  1.1 R2 500 kaartbetaling (terugbetaalbare deposito van R1 500 ingesluit) by die Kassiere in Administrasiegebou A. Spesifiseer kwitansietipe 1200. Geen kontantbetaling sal aanvaar word nie.
  1.2 Departemente / afdelings: Rig ’n interdepartementele rekwisisie van R2 500 per fiets aan die Voertuigvloot, OE 5925, kommoditeitskode 8800.
 
2. Besoek die Matie Fietskantoor enige tyd tussen 08:00 en 12:00 of 13:00 - 16:00.
 
3. Bring die volgende saam na die Matie Fietskantoor se kantoor by Vervoerdienste in Banghoekweg. (Kliek hier vir ’n kaart - nr. 26 op die kaart)
  3.1 Jou kwitansie
  3.2 Studente-/ personeelkaart
  3.3 Identiteitsdokument
  3.4 Selfoonnommer (SA selfoonnommer vir buitelandse studente)
  3.5 Paspoort en studiepermit (internasionale studente)
  3.6 Verblyfsadres op kampus
  3.7 Suid-Afrikaanse bankbesonderhede, indien die huurder 'n SA bankrekening het (sodat die terugbetaalbare deposito direk in die rekening inbetaal kan word)
 
4. Die kontrak word gefinaliseer en jy ontvang jou fiets.
 
5. Vir meer inligting, stuur e-pos na fiets_bike@sun.ac.za
   
6 Sien huurkontrak (streng vir inligtingsdoeleindes)
  6.1 Kliek hier vir die kontrak vir indiwidue.
  6.2 Kliek hier vir die kontrak vir departemente en afdelings.