Op kampus

Die Universiteit Stellenbosch gebruik verskillende bronne van energie (elektrisiteit, gas, diesel) waarvan elektrisiteit die meeste is. Dié bron is voortdurend onder druk en die US ondersoek ander bronne van energie (hernubaar) en energie-doeltreffende inisiatiewe. Binne hierdie konteks is energie een van die fokusareas van die US se volhoubaarheidsinisiatief en het die US talle inisiatiewe in plek vir energiebesparing wat elke personeellid en student raak.

Die volgende doelwitte is geïdentifiseer vir bereiking teen 2022:

Talle inisiatiewe is reeds geïmplementeer aan die US om energie te bespaar en van hernubare bronne gebruik te maak. Hier is 'n paar daarvan.

Gloeilampe in geboue word vervang met energiebesparende gloeilampe. (Ses geboue op die Stellenbosch-kampus en die hoofgebou en onderrigblok op Tygerberg-kampus.)
Sensors wat ligte slegs aanskakel wanneer daar beweging is, is in ses geboue op die Stellenbosch-kampus geïnstalleer en in die hysbakke van die hoofgebou op die Tygerberg-kampus en in een gebou op Bellvillepark. Die verhoed dat ligte onnodig brand.
Waar toepaslik en prakties moontlik, is energiebesparende verkoelingstelsels in werking gestel, byvoorbeeld in die hoofgebou op die Tygerberg-kampus.
Die Polimeergebou, Fasiliteitsbestuurgebou en IT gebou op die Stellenbosch-kampus, maak gebruik van plantegroei en spesiale skerms om die hittelas in geboue te verminder.
Natuurlike bronne, soos bome, word op strategiese plekke aangeplant om hitte-eilande in die landskapering te beperk.