Baccalaureus artium in Musiek BA (Musiek)

Minimum vereistes

Matrieksertifikaat

Teorie – Graad 5

Prakties – Graad 7

Programduur:

Drie jaar

Vir wie?

Hierdie graad is hoofsaaklik ontwerp om voorsiening te maak vir studente met ‘n wyer belangstelling in die geesteswetenskappe. Dit sluit tale, sielkunde en wiskunde in.

Wat behels die BA-kursus in Musiek?

Die BA (Musiek) sal studente met ‘n omvattende musiekagtergrond akkomodeer, en sluit vakke in soos Praktiese Musiekstudie, Musiekwetenskap, Musiekteorie, Onderwysmetodiek en keusemodules uit die Geesteswetenskappe wat in lyn is met die student se belangstellings (kies uit English Studies, Xhosa, Afrikaans-Nederlands, Frans, Duits, Sielkunde en Wiskunde).

Twee van hierdie BA-vakke word vir die eerste jaar vereis, waarvan een tot op tweede- of derdejaar vlak geneem moet word.

Alle vakkombinasies is onderworpe aan roostermoontlikhede.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Van watter ensembles sal ek deel wees ?

ENSEMBLES

Watter konserte sal ek bywoon?

Die departement bied vir studente ‘n verskeidenheid optree-geleenthede, soos Middaguurkonserte of Voorspeelklasse. Studente word ook aangemoedig om soveel as moonlik Endler Konsertreeks-konserte by te woon en om kennis te neem van die breër kulturele lewe.  

Skakel na Konserte-webblad hier

Kliek hier om meer uit te vind oor die akademiese modules wat in hierdie program aangebied word.

Navrae:

Programkoördineerder: Leonore Bredekamp Tel. 021 808 2176 E-pos: lbrede@sun.ac.za

Oudisies vir Voorgraadse Programme

Begin hier met die Universiteit van Stellenbosch se aansoekproses: http://www.maties.com/aansoek.html of skakel Navrae by 021 808 4515
. ‘n Aansoekfooi is betaalbaar.

Nadat u aansoek ingedien is en alle nodige dokumente ontvang is, sal u deur die oudisiekoördineerder, Yolanda Botha, gekontak word. Onvolledige aansoeke sal nie vir oudisies oorweeg word nie.

Oudisiedatums vir 2020:

Vrydag, 28 Augustus 2020 en/of Saterdag, 29 Augustus

2020Oudisie-vereistes:

Praktiese Oudisie:

Studente moet 3 stukke uit kontrasterende stylperiodes voorberei, voldoende aan ‘n minimum standaard gelykstaande aan die toelatingsvereistes, soos van toepassing op klassieke musiekstudies, wat hieronder gelys is. Bladlees, ‘n snelstudie of tegniese werk (toonlere en arpeggios) mag ook vereis word, soos gespesifiseer deur die dosente van die betrokke instrument.

Let asseblief daarop dat studente wat vir sang, ‘n orkesinstrument of dirigering aansoek doen, op eie koste ‘n begeleier vir die oudisie moet verskaf.

Teoretiese Plasingstoets:

Alle aansoekers moet ook ‘n teoretiese vaardigheidstoets as deel van die oudisie aflê. Die toets is vergelykbaar met ‘n Unisa Graad 5-vraestel, en bestaan uit die realisering van besyferde bas in vierstemmige harmonie, sowel as die identifisering van akkoord, diktee en ander pertinente aspekte met betrekking tot musiekgeletterdheid.