Sertifikaatprogramvennootskappe

Die Sentrum vir Gemeenskapsmusiek, waaronder die Sertifikaatprogramme in Musiek val, bied ‘n musiekprogram aan diegene wat min of geen toegang tot formele musiekonderrig het. Gemeenskapsmusikante kan hierdeur hul musiekgeletterdheidvaardighede verbeter. Studente wat graag met hoër onderrig wil voortgaan, kan dit ook gebruik tot die bevordering van hul musikale en akademiese bevoegdheid om sodoende hul kanse op toelating tot tersiêre musiekonderrig te verbeter.

Athlone Academy of Music

Die Athlone Academy of Music (AAM), gestig in 1994, is ‘n nie-winsgewende organisasie wat uitsluitlik op musiekonderrig in Athlone fokus. Die inisiatief het sedert sy vormingsjare uitgebrei tot die gemeenskappe rondom Klipfontein, insluitend Langa, Gugulethu, Khayelitsha, Mitchell’s Plein, Retreat, Steenberg, Atlantis en Malmesbury. Die AAM beoog om geleenthede vir kinders in hierdie gemeenskappe te bied deur aktiewe deelname in musiekonderrig. Op hierdie wyse strewe hulle om van die sosiale uitdagings wat op ‘n daaglikse basis beleef word, te verlig.

Lees meer…

facebook

Video:

youtube-logo-21

Ronnie Samaai Project, Kuilsriver

Die Ronnie Samaai Music Education Project, voorheen die Western Cape Music Education Project, is in 1997 deur Ronnie Samaai, befaamde Paarlse musiekopvoeder en violis, gestig. Die projek word in Kuilsrivier by die Onderwysdistrik Metro-Oos bedryf en verwelkom studente van enige area. Vervoer van en na Khayelitsha word voorsien. Die ouderdomme van die kinders is vanaf 7 tot ongeveer 16 jaar oud. Die weeklikse klasse vind op ‘n Saterdagoggend plaas en sluit praktiese musiekuitvoering, musiekgeletterdheid en ensemble-spel in. Die projek bied opleiding in orkesinstrumente sowel as blofluit. Klem word op hardwerkendheid, passie vir musiek en toewyding, wat verder as die minimum vereistes strek, geplaas. Heelparty studente van die projek het voortgegaan met tersiêre opvoeding in musiek, terwyl ander steeds musiek as ‘n stokperdjie beoefen. Die herbekendstelling van die projek as die Ronnie Samaai Music Education Project was in 2016 en is tans onder die leiding van Felicia Lesch.

Lees meer…

facebook

Video:

youtube-logo-21

MPAMA, Mitchell’s Plain

Die Mitchell’s Plain Academy of Music and Arts se doelstelling is die ontwikkeling van Mitchells Plein se kinders, jeugdiges en volwassenes deur middel van musiek en kuns. Die program beoog om kinders en jeugdiges ‘n alternatief tot geweld, dwelms, alkohol en ledigheid te bied. Hul missie is om ‘n veilige, vriendelike en opvoedkundige atmosfeer te skep waar talente ontdek en ontwikkel kan word.

Lees meer…

hyperlink

Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag

In 2005 is ‘n sattelietkampus in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gestig om Musiekgeletterdheid in die Sertifikaatprogram aan te bied. Musikante van die weermag en diensorkeste in Suid-Afrika en lande van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap skryf in vir die programme wat by die Suid-Afrikaanse Weermagorkes, Youngsfield militêre basis in Kaapstad aangebied word.

Lees meer…

Suid-Afrikaanse Weermagorkeste:

Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, Kaapstad

hyperlink

Suid-Afrikaanse Nasionale Vlootorkes
hyperlink

Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, Kroonstad

facebook