Gevorderde Diploma in Praktiese Musiek

Toelatingsvereistes

Kandidate moet in besit wees van ‘n Diploma (Praktiese Musiek) of ‘n ander kwalifikasie in klassieke musiek wat deur die Senaat as toereikend geag word.

Programduur:

Een jaar, voltyds.

Weeklikse, individuele onderrig en geleenthede om soveel moontlik binne en buite die Musiekdepartement onder leiding van die dosent in die openbaar op te tree.

Wat behels die Gevorderde Diploma in Praktiese Musiek?

Studente moet vir Praktiese Musiekstudie en Repertoriumstudie in enige van die onderstaande instrumente inskryf. Twee newekomponente word ook vereis, en hang af van die studente se keuse van spesialisering.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Van watter ensembles sal ek deel wees ?

ENSEMBLES

Navrae:

Programkoördineerder: Leonore Bredekamp Tel. 021 808 2176 E-pos: lbrede@sun.ac.za

Oudisies vir Voorgraadse Programme

Begin hier met die Universiteit van Stellenbosch se aansoekproses: http://www.maties.com/aansoek.html of skakel Navrae by 021 808 4515. ‘n Aansoekfooi is betaalbaar.

Nadat u aansoek ingedien is en alle nodige dokumente ontvang is, sal u deur die oudisiekoördineerder, Yolanda Botha, gekontak word. Onvolledige aansoeke sal nie vir oudisies oorweeg word nie.

Oudisiedatums vir 2020:

Vrydag, 28 Augustus 2020 en/of Saterdag, 29 Augustus 2020

Oudisie-vereistes:

Praktiese Oudisie:

Studente moet 3 stukke uit kontrasterende stylperiodes voorberei, voldoende aan ‘n minimum standaard gelykstaande aan die toelatingsvereistes, soos van toepassing op klassieke musiekstudies, wat hieronder gelys is. Bladlees, ‘n snelstudie of tegniese werk (toonlere en arpeggios) mag ook vereis word, soos gespesifiseer deur die dosente van die betrokke instrument.

Let asseblief daarop dat studente wat vir sang, ‘n orkesinstrument of dirigering aansoek doen, op eie koste ‘n begeleier vir die oudisie moet verskaf.

Teoretiese Plasingstoets:

Alle aansoekers moet ook ‘n teoretiese vaardigheidstoets as deel van die oudisie aflê. Die toets is vergelykbaar met ‘n Unisa Graad 5-vraestel, en bestaan uit die realisering van besyferde bas in vierstemmige harmonie, sowel as die identifisering van akkoord, diktee en ander pertinente aspekte met betrekking tot musiekgeletterdheid.