Skip to main content

Stephanie Vos

By April 21, 2020November 15th, 2022Uncategorized @af

Stephanie Vos is the projekleier van die Interdissiplinêre Forum vir Populêre Musiek (ifPOP) by Africa Open. Haar navorsingsbenadering is ‘n oorbrugging van dissiplinêre grense (self -ballingskap en verplasing), en ‘n musiekpraktyk (Suid-Afrikaanse jazz) wat buite die bestaande  verstaan van die genre probeer beweeg, veral met betrekking tot die begrip van die “populêre”. Haar proefskrif (Royal Holloway, Universiteit van Londen), was ‘n ondersoek na diskoerse rondom die Suid-Afrikaanse ballings in die 1960s, deur die jazz-lens, met Abdullah Ibrahim se musiek van die sestigerjare as fokuspunt.

Stephanie het onderrig gegee by UNISA en was tutor  by die Universiteit van Stellenbosch en die Royal Holloway. Sy het navorsingsvoordragte by etlike konferensies in die VSA, VK, Europa en Suid-Afrika, en is tans sekretaris van die Suid- Afrikaanse Vereniging vir Musieknavorsing. Sy eksperimenteer met die interskakeling tussen die akademiese en die publieke sfeer, en het in dié verband films in die VK versorg, en twee simposia oor musiek en selfballingskap georganiseer, in samewerking met die Goethe-Instituut (Johannesburg). ifPOP is die realisering van ’n interdissiplinêre navorsings- en artistieke omgewing wat sy graag sien as haar toekomstige taak.

Close Menu